ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Animal Action Hellas και της Π.Φ.Ο.

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την τροπολογία υπό γενικό αριθμό 1467 και ειδικό αριθμό 174/06.02.2018 στο Σ/Ν του ΥΠΕΝ «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»Read more