Η ΟΜΑΔΑ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Animal Action Hellas

PHYLLIS DUNIPACE
Άννα Σταματίου
MARIA MARINOS
DAVID SALISBURY JONES 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

Paul McGlone, BSc (Econ) Hons, FFA – Chief Executive Officer
SOPHIA KYRIAKOPOULOU (OPERATIONS MANAGER)
SERAFINA AVRAMIDOU (ANIMAL WELFARE PROGRAMMES MANAGER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

Elisa Geskou (DVM, MRCVS – Veterinarian & Equine Project Coordinator)
Michael Gaganis (Equine Vet & Dentist, FEI 2* Official)
Aris Vlahakis (Farrier)
Alex Hall (Farrier (UK based))
Dominic Moss (Farrier (UK based))
Alkis Gkeskos (Dentist technician)