ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς αδέσποτων ζώων στην Ευρώπη, η επιβίωση των οποίων πολλές φορές στηρίζεται στις τοπικές κοινωνίες. Η επαφή με τα ζώα αυτά είναι ένα πολύ συνηθισμένο – και πολλές φορές ευχάριστο – φαινόμενο. Όμως η έλλειψη κατάλληλης φροντίδας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στους κατοίκους και στους τουρίστες των περιοχών, όσο και στα ίδια τα ζώα , τα οποία έχουν μέσο προσδόκιμο ζωής μόλις 2 χρόνια. Το πρόγραμμα «Model Island Approach to Animal Welfare» (Πρότυπη Προσέγγιση προς Βελτίωση της Ευζωίας των Αδέσποτων Ζώων) είναι μια πρωτοβουλία του GAWF/Animal Action Hellas,  που στοχεύει να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων στη Λευκάδα και ευελπιστεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλα νησιά της Ελλάδας.

 1. Μία συμμετοχική προσέγγιση «από κάτω προς τα άνω»
  Στο GAWF/Animal Action Hellas πιστεύουμε πως οι λύσεις που προέρχονται από μια τοπική κοινωνία είναι πολλές φορές πιο κατάλληλες για τις ανάγκες της από εκείνες που επιβάλλονται «εκ των άνω». Έτσι , ο σκοπός του προγράμματος «Model Island Approach to Animal Welfare» είναι να κινητοποιήσει τους τοπικούς ενδιαφερόμενους καθώς και να προετοιμάσει μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κατοίκων με στόχο την καλύτερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ακολουθώντας μια συμμετοχική προσέγγιση «από κάτω προς τα άνω».Ένα βιώσιμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο  
  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν μια κοινή κατανόηση γύρω από τα ζητήματα που σχετίζονται με τα αδέσποτα ζώα και θα ερευνήσουν πιθανές λύσεις. Κάτοικοι, επισκέπτες και επαγγελματίες θα ενταχθούν στις προσπάθειες αυτές μέσα από δημόσιες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και εργαστήρια. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο,  μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διαχείριση του τοπικού πληθυσμού αδεσπότων, το οποίο ταυτόχρονα θα διασφαλίζει σεβασμό προς τα ζώα, τα βασικά τους δικαιώματα και ελευθερίες αλλά και προστασία απέναντι σε κάθε εκμετάλλευση και κακοποίηση, όπως εκφράζεται και  στις  αρχές δράσης του GAWF/Animal Action.Βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης για τα ζώα
  Με τη χρήση ολοκληρωμένων μεθόδων σχεδιασμού και μέτρων διαχείρισης στοχεύουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων της τοπικής κοινωνίας, εκπληρώνοντας το αίτημα της για σεβασμό και προστασία των ζώων με τρόπο συμβατό στην βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
  Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:
  Η βιώσιμη διαχείριση του πληθυσμού αδέσποτων ζώων
  •Η ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μονίμων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων, καθώς και των επισκεπτών της περιοχής
  •Η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας του επισκέπτη της περιοχής και η συμβολή στην τοπική οικονομική ανάπτυξη
  •Η υιοθέτηση και η εφαρμογή από τις τοπικές αρχές των βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών του προγράμματος (π.χ. σχέδιο δράσης τοπικής εμβέλειας)
  •Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας
  • Η καθιέρωση της πρότυπης επιτυχημένης προσέγγισης για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και η εφαρμογή της και σε άλλα μέρη της Ελλάδος
 2. Το πρόγραμμα «Model Island Approach to Animal Welfare» χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το GAWF/Animal Action Hellas στα πλαίσια των δράσεων της οργάνωσης για τα ζώα στην Ελλάδα. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με το το International Animal Welfare Fund (IFAW), εφαρμόζοντας την προσέγγιση «Humane Community Development» του IFAW, που αποβλέπει στην δημιουργία από τις τοπικές κοινωνίες σχεδίων διαχείρισης για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των σκύλων, των γάτων και εν κατακλείδι των ανθρώπων.

Download the Model Island’s Approach to Animal Welfare leaflet here

Share this post

Νέα από τα προγράμματά μας»

Cat Rescue Samos

Βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πρώτη μας τοπική συνεργασία για το 2022, με την φιλοζωική οργάνωση Greek Cat Rescue...

Διαβάστε περισσότερα

Naxos Wildlife Protection

Ανακαλύπτοντας ότι οι θαλάσσιες χελώνες σκότωνονταν σκόπιμα στο νησί της Νάξου, μια ομάδα εθελοντών άρχισε να εργάζεται για την προστασία των άγριων...

Διαβάστε περισσότερα

DONKEYLAND

Η Γαϊδουροχώρα αποτελεί ένα καταφύγιο και κέντρο εκπαίδευσης στο Κορωπί. Το Κέντρο ιδρύθηκε από μια ομάδα ανθρώπων με όραμα να προστατεύουν τα...

Διαβάστε περισσότερα