ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια οργάνωση για να θέσει επι τάπητος ζητήματα όπως η κακοποιήση των ζώων, ιδίαιτερα σε χώρες με σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές εκπαίδευσης. Σε μια Ελλάδα χτυπημένη απο την κρίση, που προσπαθεί να διατηρήσει τον κοινωνικό της ιστό, οι προκλήσεις στα θέματα ευζωίας των ζώων παραμένουν σε αύξηση.

Μέχρι σήμερα, οι εκπαιδευτικές μας προσπάθεις συμπεριελάμβαναν σχολικούς διαγωνισμούς συγγραφής, διαδραστικά θεατρικά σεμινάρια, ειδικά σχεδιασμένα φυλλάδια και συνεργασίες με εταιρίες. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειες του οργανισμού κατά τη διάρκεια αυτής της καθοριστικής περιόδου, εργαζόμαστε με κατεύθυνση την ενσωμάτωση του μηνύματός μας στο εθνικό σχολικό πρόγραμμα της Ελλάδας και ελπίζουμε ότι, αν το καταφέρουμε, η ευζωία των ζώων της θα είναι μέρος της “ταυτότητας” του υπεύθυνου πολίτη που μεγαλώνει στην Ελλάδα σήμερα.

Ο στόχος μας είναι διπλός: να μιλήσουμε για τις υπάρχουσες προκλήσεις και να απαλύνουμε τα συμπτώματα μέσα από:

  • Την ενίσχυση του σεβασμού για τη ζωή και τα ζώα παράλληλα με την προώθηση και της ανθρώπινης στάσης ως ένα από τα στοιχεία του δικτύου ζωής στον πλανήτη.
  • Την προώθηση της αίσθησης προσωπικής ευθύνης για την ποιότητα της ζωής που βιώνουν – τα ζώα – ιδιαίτερα τα κατοικίδια – ως αποτέλεσμα της διάδρασής τους με τους ανθρώπους.

Leave a Reply